سوگند ,کنان ,سوگند وقتی ,مویه کنانهوالعزیز سوگند ها ........ به کشتگان نیک فرجام سوگند ، که بعضی ها در حقشان دریغ از یک صلواتِ صلواتی دارند به ترس سوگند وقتی که از خدا باشد به سر سوگند آنگاه که می شکند در راه خدا و ندای فزت و رب الکعبه سر میدهد به نهیب مهیب سوره زلزال سوگند ، اگر بفهمی مو کنان و مویه کنان باید گفت خدا یا ترحمی به آب سرد ، آن سکینه بی سکون سوگند به محکمه سوگند که در محکمه هیچکس ، هیچکس نباشد و به قضاوتی سوگند که بعد از مردن باشد به آیت الله نخودکی سوگند وقتی سبّ کننده بانوی لاله ها را کشت و صاحب نفس شد به عزیز هیات آل علی سوگند که عزت فقط و فقط دست خداست به آواز پر آوازه ابوالفضل سوگند که آل علی ماندنی است به حسن (ع) سوگند که 20سال است عَلَم می زند ، زود می آید ، دیر می رود ؛ مزدش صلواتی بر پدر است تا نگیرد نمیرود به سعید و برادرانش سوگند وقتی که جانشین پدر شوند و پدر شوند به فرهاد با هوش سوگند که حضورش هیات را شیرین میکرد به حسن نوین سوگند که چون علی جنگی بود ولی با کسی سر جنگ نداشت به کربلا سوگند وقتی که یاران آل علی از تل زینبیه برای زیارت وداع مویه کنان رفتند به سفر شام سوگند که آل علی زائر عمه سادات بود ودرحیاط حرمش مشق حیات میکرد به نماز ظهر عاشورای آل علی در مسجد امام حسین سوگند که آدمی را حسینی می کند و بیمه مولا به نگار محفل حکمت ، امیر کشور عشق ؛ یعنی حسین ابن علی بن ابی طالب سوگند که هرکه با آل علی در افتاد بر افتاد و..... ادامه دارد

منبع اصلی مطلب : هوالعزیز
برچسب ها : سوگند ,کنان ,سوگند وقتی ,مویه کنان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : سوگند