الف

ب

ج

د

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

*

9

 

 

 

*

2

 

 

*

 

10

 

 

*

 

3

 

*

 

 

11

 

*

 

 

4

*

 

 

 

12

*

 

 

 

5

*

 

 

 

13

*

 

 

 

6

 

*

 

 

14

 

*

 

 

7

 

 

*

 

15

 

 

*

 

8

 

 

 

*

16

 

 

 

*

منبع اصلی مطلب : هوالعزیز
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : کلید سوالات پایه هفتم