,پیامبر ,امام ,خدای ,مورد ,بهشت ,خدای حکیم                   ,ناظم خدای

 

1. منظور امام علی (ع) از اینکه انسان با تکه چربی نگاه می کند ، پاره گوشت سخن می گوید ، با چند استخوان ریز می شنود ؛ چیست ؟

الف) زبان ، گوش ، چشم                ب) چشم ، زبان ، گوش                  ج) دست ، زبان ، سر                     د) انگشت ، چشم ، گوش

2. هدف از  ........................ اندیشه ، راهیابی به بهشت و دوری از عذاب جهنم است .

الف) خلقت انسان             ب) آفرینش                                             ج) آنچه در زمین است                   د) ب و ج

3. نظم موجود در جهان نشان این است که جهان ..................... دارد و آن نیست جز ........................

الف) ناظم-خدای دانا                     ب) ناظم-خدای حکیم                   ج) خالق-خدای حکیم                   د)حاکم-خدای دانا

4. غفار یعنی ؟

الف) بسیار آمرزنده                                    ب) آمرزنده                      ج) مهربان                                   د) اهل مغفرت

5. در چه صورتی توبه به درگاه خدا کارساز نیست ؟

الف) وقتی پیر شدی          ب) به هنگام مرگ                                    ج) وقتی حق الناس بر گردن توست  د) همه موارد

6. با گذشت از خطاهای دیگران ، خدا از ما ..............................

الف) خشنود می شود                    ب) گناهان ما را می بخشد              ج) ما را به بهشت می برد               د) الف و ب        

7. در چه صورتی عفو و گذشت خوب نیست ؟

الف) کسی که اشتباه خود را نمی پذیرد                                             ب) موجب بد آموزی شود

ج) قصدی برای ترک گناه ندارد                                                        ج) هر سه مورد

8. کدام شخص بود که در بازار روی شانه او زباله ریختند و او برای آمرزش فرد خاطی به مسجد رفت و او را دعا کرد ؟

الف) مالک اشتر                            ب) ابوذر غفاری                            ج) سلمان فارسی              د) عمار یاسر

9. طبق بیان حدیثی از پیامبر ، این کلمات مصالح کار ملائک در بهشت است ؟

الف) لا اله الا .....                           ب) الله اکبر                                 ج) سبحان الله                              د) هر سه مورد

10. آتش جهنم عذابی است که ...............................

الف) خدا برای ما در نظر گرفته                                                         ب) توسط اعمال ما ایجاد می شود

ج) دیگران برای ما فراهم آوردند                                                       د) ملائک خدا برای ما فراهم آوردند

 

 

11. منظور از نعیم چیست ؟

الف) نعمت محمد و آل محمد                      ب) نعمات بهشتی                         ج) قرآن                                      د) هر سه مورد

12. اولین معلم قرآن کیست ؟

الف) پیامبر                                              ب) امام علی                                ج) جبرئیل                                  د) مالک اشتر

13. در حدیث ثقلین دو امانت گرانبها ......................

الف) قرآن و پیامبر است                 ب) پیامبر و امامان است                 ج) پیامبر و اهل بیت است              د) عقل و علم است

14. روزی که امام علی توسط پیامبر طبق فرمان خدا به امامت رسید چه روزی بود ؟

الف) 18 ذی حجه عید غدیر                                                            ب) 19 رمضان شب قدر

ج) نیمه شعبان                                                                             د) 17 رجب عید مبعث

15. امامت و سرپرستی امت اسلامی طبق نظریه شیعه ....................

الف) انتخابی است                         ب) انتصابی است                          ج) وراثتی است                            د) شورایی است

16. بی تردید جانشینی امام علی در یوم غدیر موجب ........................... کافران ، مشرکان و منافقان است

الف) یاس و نا امیدی                     ب) خوشحالی                              ج) بدبختی و گرفتاری                    د) تفرقه و نفاق

منبع اصلی مطلب : هوالعزیز
برچسب ها :             ,پیامبر ,امام ,خدای ,مورد ,بهشت ,خدای حکیم                   ,ناظم خدای
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : هدیه آسمانی