ازهمه1-شرکت کننده گان ازهمه اقوام منطقه که در ان حوالی زندگی میکردند میباشد 0 عرب. عجم. ترک

2- =   =    =          =ازهمه سنها .کودک شیرخوار.نوجوان. نامزد بیر مرد

3-           =          =ازهمه جنسیتها .دختران .بسران.زنها .مرده 

4              =       = ازهمه طبقات ا اشراف  کشاورز. قاری قران  دانشمدان .غلامان کنیزه کان  نویسندگان

5-             =      =ازهمه زبانها .گویشها وعلایم که قابل فهم همه بود 

6-    =      =      = زمان هیشه 

7-     =      =      = مکان کربلا

8-   =        =     = ورد یه ایمان عشق شهادت

9-     =     =     = دوسویه میباشد در یک طرف ایثار فداکاری  جوانمردی ودر طرف دیکر جننایات  اتش سوزی و

10شعار  کل یوم عاشورا و کلارض کربلا

منبع اصلی مطلب : هوالعزیز
برچسب ها : ازهمه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه :